Blog

Amikor az ingatlan ajándékozása mégsem ingyenes

Ha ingatlant ajándékoztak neked, előfordulhat, hogy az ajándékozó elhalálozása esetén az ajándékozó örökösei jogosan követelhetnek tőled bizonyos pénzösszeget.

Hogy miért?

Egyrészt azért, mert a Ptk. védi a törvényes örökösöket (gyermeket, házastársat, szülőket), ezt pedig a kötelesrész jogintézményével teszi. A kötelesrész azt jelenti, hogy egy kisebb rész a hagyatéki vagyonból akkor is megilleti a törvényes örökösöket, ha ezzel ellentétes az örökhagyó végakarata (pl. úgy végrendelkezik, hogy a teljes vagyonát csak az egyik gyermekére hagyja). A védelem a Ptk. 7:75. § alapján áll fenn, amely kimondja, hogy „kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne”. E szabály alól csak néhány kivétel van.

Másrészt pedig azért, mert a Ptk. 7:81. § szerint a kötelesrész számítási alapjához tartozik az az ingyenes adomány (pl. ajándékozott ingatlan), amit az örökhagyó halálát megelőző 10 éven beül adományozott bárkinek.

Ez a bárki te is lehetsz, ha ingatlant ajándékoztak neked.

Így fordulhat elő, hogy nem csak a hagyatékból részesedő személyek (többi örökös) felelnek azért, hogy mindegyik arra jogosult személy megkapja a kötelesrészét: ha a hagyatékból részben, vagy egészben nem lehet kielégíteni a kötelesrészt, azok a személyek is felelhetnek a kötelesrész kielégítéséért, akiknek az örökhagyó a halálát megelőző 10 éven belül juttatott ajándékot.

Mint minden valamirevaló szabály esetében, a törvény e felelősséggel kapcsolatban is megállapít kivételeket.

Mikor mentesülhetsz a kötelesrész megfizetésének kötelezettsége alól?

Ilyen esetek az alábbiak:

1. Ha a kötelesrészre jogosult személy igénye elévül. Az elévülés ideje 5 év.

2. Ha az örökhagyó végintézkedésében kitagadta a kötelesrészre jogosultat, és a kitagadási okot megjelölte a végrendeletben.

3. Ha az örökhagyó a halálát megelőző 10 évnél régebben ajándékozott neked.

4. Ha a kötelesrészt a hagyatékból, vagy a kötelesrészre jogosult személynek az örökhagyó által még életében ingyenesen kapott adományból ki lehet elégíteni.

A fentiekből látható, hogy a kötelesrész megfizetése alóli mentesülés köre bonyolult és szigorú szabályozás alá esik az öröklési jogon belül is, ezért érdemes átgondolni még az ingatlan átruházásakor az esetleg később felmerülő öröklési jogi következményeket.

Ha többet szeretnél tudni az ingatlanátruházás öröklési jogi következményeiről, a további tájékoztatás, vagy ajánlatkérés céljából keress alábbi elérhetőségeim bármelyikén!

📞+36304572289

📧drszalai@drszalailegal.hu

Kapcsolatfelvétel

Jogvélemény / ajánlatkérés

Az adatok elküldését követően telefonon, vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot, és egy előzetes jogvélemény keretében tájékoztatunk a hasonló ügyek szokásos menetéről és a már ismert várható költségekről. A kapcsolatfelvétel, első konzultáció és előzetes jogvélemény díjmentes, anyagi kötelezettséget nem jelent.