Blog

Külföldiek ingatlanszerzése Magyarországon

Ha külföldinek minősülsz, vagy külföldivel együtt vásárolsz ingatlant, speciális szabályok szerinti engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni a tulajdonszerzésre.

Miért kell engedélyeztetni a külföldiek tulajdonszerzését?

A Magyar Állam védi a magyar ingatlantulajdonokat, különös tekintettel a magyar termőföldre. A földforgalmi törvény ki is mondja, hogy külföldi személy nem szerezheti meg magyar termőföld tulajdonjogát. Emellett közérdek fűződik ahhoz, hogy olyan külföldi személy, aki pl. büntetett előéletű, ne szerezhessen ingatlantulajdont Magyarországon.

Külföldi nem egyenlő a nem magyar állampolgárral / céggel

A magyar állampolgárokkal egy tekintet alá esik az olyan természetes személy is, aki az Európai Unió állampolgára, vagy az EGT gazdasági térségben részes ország állampolgára (pl. Norvégia), valamint az olyan jogi személyek, akiknek ugyanezen a területen található a székhelyük. E személyek külön engedélyezetési eljárás nélkül szerezhetnek ingatlantulajdont Magyaroszágon.

Az engedélyeztetési eljárás

Ha a külföldi személy olyan ingatlan tulajdonát kívánja megszerezni, amelyet a földforgalmi törvény nem tilt (lakások, lakóházak és egyéb nem mező- és erdőgazdasági földterületek), az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell kérelmet benyújtania az ingatlanszerzésének engedélye iránt. Amennyiben ezt nem teszi meg, és az engedélyét nem csatolja a tulajdonjog bejegyzési kérelméhez, az ingatlan-nyilvántartási szerv (földhivatal) el fogja utasítani a tulajdonjog bejegyzési kérelmét.

Az engedélyeztetési eljárás illetéke 50.000,- Ft, az eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő 45 nap.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy az ingatlanszerzés nem sért-e:

- közérdeket (pl. a kérelmező külföldi kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll, elfogatóparancsot adtak ki ellene, vagy büntetett előéletű, vagy egyéb közbiztonsági, közrendi, vagy közegészségügyi okból sérti a közérdeket az ingatlanszerzése)

- önkormányzati érdeket (az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat polgármesterének nyilatkozata alapján)

Ha a külföldi nem ért egyet az engedély iránti kérelmének elutasításával fellebbezési lehetősége ugyan nincs, de a döntés ellen közigazgatási pert indíthat a határozat vele történő közlésétől számított 30 napon belül.

Ha az ingatlanvásárlásod során külföldi tulajdonszerzésének a lebonyolítása is szükséges a tulajdonjogod megszerzéséhez, a további tájékoztatás, vagy ajánlatkérés céljából keress alábbi elérhetőségeim bármelyikén!

📞+36304572289

📧drszalai@drszalailegal.hu

Kapcsolatfelvétel

Jogvélemény / ajánlatkérés

Az adatok elküldését követően telefonon, vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot, és egy előzetes jogvélemény keretében tájékoztatunk a hasonló ügyek szokásos menetéről és a már ismert várható költségekről. A kapcsolatfelvétel, első konzultáció és előzetes jogvélemény díjmentes, anyagi kötelezettséget nem jelent.