Jogterületek

Irodám erősségei a

Polgári és Gazdasági jog

területén koncentrálódnak, ezen belül:

Ingatlanjog

adásvétel, ajándékozás, csere, bérlet, kivitelezés, öröklés, társasházak, ingatlant érintő házassági vagyonjog

Cégjog

cégalapítás, cégmódosítás, átalakulás

Szerződések joga

üzleti megállapodások, megbízás, vállalkozás, kölcsönügyletek, általános szerződési feltételek

Követelésbehajtás

peren kívüli és peres jogérvényesítés, gyakorlat biztosítási ügyekben, hitelbiztosítékok ismerete

Szellemi tulajdon joga és adatvédelem

védjegy, önkéntes műnyilvántartás, formatervezési minta, szerzői jogok, adatvédelmi megfelelőség

Gazdasági perjog

bírósági peres képviselet az előző jogterületek mindegyikén