Blog

Elektronikusan hogyan vehetsz igénybe ügyvédi szolgáltatást?

Felmerül a kérdés, hogy hogyan intézheted jogi ügyeidet anélkül, hogy személyesen találkoznunk kellene. Bár egészen a közelmúltig nem volt elterjedt, a jogszabályi keretek lehetőséget biztosítanak rá. Az elektronikus ügyintézés módja attól függ, hogy milyen ügytípust szeretnél ilyen módon intézni.

📜 ---- Konzultáció / jogvélemény ----

A személyes megjelenés helyett videotelefonon is konzultálhatunk. A bonyolultabb ügyekben a jogszabályi háttér megértése érdekében írásos jogvéleményt is adok, amelyet e-mail útján küldök meg neked.

🖋️ ---- Szerződések ----

Amennyiben a szerződések, megállapodások szerkesztésére lenne szükséged, biztosítom a megszerkesztésen felül a feltételek e-mail útján történő leegyeztetését a részes felekkel, egészen addig, ameddig el nem készül az a végleges verzió, amely számodra, és a többiek számára is elfogadható. Nem kell papír alapon aláírnod, ugyanis a szerződéseket elektronikus okiratként is aláírhatjátok, ha rendelkeztek ügyfélkapuval. Ehhez mindössze a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes címen fel kell töltened az aláírandó .pdf fájlt melyet irodám küld meg neked, majd egy ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval elvégzett hitelesítést követően le kell töltened. A letöltött fájl már tartalmazni fogja az aláírást. Amennyiben ugyanazon a dokumentumon nem sikerül egynél több aláírást elhelyezni a szolgáltatás technikai korlátai miatt, a jog azt is érvényesnek ismeri el ha mindenki külön .pdf fájlokat ír alá. A szolgáltatás ingyenes.

Jogszabályi háttér: Ptk. 6:7. § (3) bekezdés „Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.” Pp. 325. § (1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti. Ptk. 6:70. § (3) A szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha a több példányban kiállított okiratok közül mindegyik fél a másik félnek szánt példányt írja alá.

👥 ---- Cégeljárások ----

Abban az esetben, ha cégügyet intéznél, a cégbírósági eljárásban a fentebb írt elektronikus aláírási módszer szintén elfogadható. Az aláírási folyamat az ügyvédi ellenjegyzés szükségessége miatt távazonosítással egészül ki: videotelefonos távazonosítással győződünk meg a személyazonosságodról és arról, hogy a dokumentumot valóban Te írtad alá. A távazonosítást rögzítjük és a videót megőrizzük.

🏠 ---- Ingatlanügyek ----

Az ingatlanügyekben az előző pontban ismertetett távazonosítás szintén kötelező, azonban az elektronikus okirati aláírás nem alkalmazható, ugyanis az eljárás papír alapú. Ezesetben a távazonosítás során aláírt papírokat postán, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatnod hozzám a leegyeztetett példányszámban.

⚖️ ---- Peres eljárások ----

A fentebb már ismertetett módon, elektronikusan aláírt ügyvédi megbízási szerződéssel és ügyvédi meghatalmazással tudsz megbízni peres ügyed vitelére. A bírósági eljárás is elektronikus a beadványok tekintetében, és bár a jelenlegi rendkívüli törvénykezési szünet alatt a határidők nyugszanak, a felek beadványaikat ezalatt is a bíróság elé terjeszthetik.

Fentiekből következően bármilyen ügyvédi szolgáltatást igénybe vehetsz személyes találkozó nélkül. A további tájékoztatás, vagy ajánlatkérés céljából keress alábbi elérhetőségeim bármelyikén!

📞+36304572289

📧drszalai@drszalailegal.hu

Kapcsolatfelvétel

Jogvélemény / ajánlatkérés

Az adatok elküldését követően telefonon, vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot, és egy előzetes jogvélemény keretében tájékoztatunk a hasonló ügyek szokásos menetéről és a már ismert várható költségekről. A kapcsolatfelvétel, első konzultáció és előzetes jogvélemény díjmentes, anyagi kötelezettséget nem jelent.