Blog

Amikor az ingatlan ajándékozása mégsem ingyenes

Frissítve: 2022.07.11.

Ha ingatlant ajándékoztak neked, előfordulhat, hogy az ajándékozó elhalálozása esetén az ajándékozó örökösei jogosan követelhetnek tőled bizonyos pénzösszeget.

Létezhet ilyen démoni jogintézmény?

Bizony létezik, de nem azért, hogy kiszúrjon azokkal akiknek ingatlant ajándékoztak. Oka az, hogy a Ptk. védi a törvényes örökösöket (gyermeket, házastársat, szülőt), még azoknak a “rovására” is, akiknek az örökhagyó még életében ingatlant ajándékozott. Ezzel azt is biztosítja, hogy az örökhagyó még életében teljesen ne vonhasson ki a hagyatékból olyan vagyonelemet, amely ajándékozás hiányában az örökösöket illetné. Ugyancsak célja a jogintézménynek, hogy ha az örökhagyó még életében egyik örökösének ajándékozta az ingatlant, azzal a többi örökös részesedését az ingatlanból (pontosabban annak értékéből) ne zárhassa ki teljesen.

Nem ördögtől való: a kötelesrész

A kötelesrész azt jelenti, hogy egy kisebb rész a hagyatéki vagyonból akkor is megilleti a törvényes örökösöket, ha ezzel ellentétes az örökhagyó végakarata (pl. úgy végrendelkezik, hogy a teljes vagyonát csak az egyik gyermekére hagyja). A védelem a Ptk. 7:75. § alapján áll fenn, amely kimondja, hogy „kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne”. E szabály alól csak néhány kivétel van.

Hogy jön ide az örökhagyó életében ajándékozott ingatlan?

Úgy, hogy a Ptk. 7:81. § szerint a kötelesrész számítási alapjához tartozik az az ingyenes adomány is (pl. ajándékozott ingatlan), amit az örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül adományozott bárkinek. Ez azt jelenti, hogy a kötelesrész olyan erős jogintézmény az öröklési jogban, hogy az örökösök védelme érdekében a Ptk. kiterjeszti a megajándékozottakra, mégpedig azokra, akik az örökhagyó halálát megelőző 10 évben kapták az ajándékot. A törvény logikája az, hogy ha nem került volna elajándékozásra az ingatlan, lenne hagyaték, és az örökösök kötelesrésze így kielégítést nyerne.

Vegyünk egy példát: egy idős úrnak van egy ingatlana, amit tekintettel szoros kapcsolatukra, halála előtt 3 évvel nagynénjének ajándékoz. Az idős úrnak van 3 gyermeke akik örökösök, egyéb vagyona nincs. A Ptk. 7:84. § (1) a) pontja azt mondja, hogy a kötelesrész kielégítéséért elsősorban a hagyatékban részesedő személyek felelnek. Mivel az idős úrnak egyéb vagyona nincs, az egyetlen ingatlanát örökölné a 3 gyermeke, de azt már elajándékozta a halála előtt 3 évvel a negynénjének. A Ptk. 7:84. § (1) b) pontja úgy rendelkezik, hogy a kötelesrésznek a hagyatékból ki nem elégíthető részéért az örökhagyó által a halálát megelőző tíz éven belül megadományozottak adományaik időbeli sorrendjére tekintet nélkül felelnek. Mivel az idős úrnak egyéb vagyona nincs, és a nagynéni az idős úr halálától számított 10 éven belül kapta az ingatlant ajándékként, a nagynéni mint megajándékozott az örökösök kötelesrészért az ingatlan értékéig felel. Az örökösök a kötelesrész pénzben történő kiadását is követelhetik a nagynénitől.

A példában szereplő nagynéni Te is lehetsz, ha ingatlant ajándékoztak neked.

Így fordulhat elő, hogy nem csak a hagyatékból részesedő személyek (többi örökös) felelnek azért, hogy mindegyik arra jogosult személy megkapja a kötelesrészét: ha a hagyatékból részben, vagy egészben nem lehet kielégíteni a kötelesrészt, azok a személyek is felelhetnek a kötelesrész kielégítéséért, akiknek az örökhagyó a halálát megelőző 10 éven belül juttatott ajándékot.

Mint minden valamirevaló szabály esetében, a törvény a kötelesrészért való felelősséggel kapcsolatban is megállapít kivételeket.

Mikor mentesülhetsz megajándékozottként a kötelesrész megfizetésének kötelezettsége alól?

Ilyen esetek az alábbiak:

1. Ha a kötelesrészre jogosult személy igénye elévül. Az elévülés ideje 5 év.

2. Ha az örökhagyó végintézkedésében kitagadta a kötelesrészre jogosultat, és a kitagadási okot megjelölte a végrendeletben.

3. Ha az örökhagyó a halálát megelőző 10 évnél régebben ajándékozott neked.

4. Ha a kötelesrészt a hagyatékból, vagy a kötelesrészre jogosult személynek az örökhagyó által még életében ingyenesen kapott adományból ki lehet elégíteni.

A fentiekből látható, hogy a kötelesrész megfizetése alóli mentesülés köre bonyolult és szigorú szabályozás alá esik az öröklési jogon belül is, ezért érdemes átgondolni még az ingatlan átruházásakor a később esetlegesen felmerülő öröklési jogi következményeket.

Ha többet szeretnél tudni az ingatlanátruházás öröklési jogi következményeiről, a további tájékoztatás, vagy ajánlatkérés céljából keress alábbi elérhetőségeim bármelyikén!

📞+36304572289

📧drszalai@drszalailegal.hu

Kapcsolatfelvétel

Jogvélemény / ajánlatkérés

Az adatok elküldését követően telefonon, vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot, és egy előzetes jogvélemény keretében tájékoztatunk a hasonló ügyek szokásos menetéről és a már ismert várható költségekről. A kapcsolatfelvétel, első konzultáció és előzetes jogvélemény díjmentes, anyagi kötelezettséget nem jelent.